MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST


Årsmøtet avholdt
(15.06.20) Søttito stemmeberettiga stilte til årsmøtet som ble avholdt mandag kveld på Hetland VGS.
Kåre Magnus Herikstad ble valgt som dirigent og ledet møtets første del, før May Irene Ugletveit tok over etter pausen.
Igjen var det god debatt og møtet varte i litt over to og en halv time.

For offisielle referater fra årsmøtet viser vi til klubbens offisielle nettsider her! Men det nye valgte styret er lagt ut nedenfor.Valg av nytt styre
2019

Styre 2019
Leder Kristen Kildal
Nestleder Kåre Magnus Herikstad Økonomi/administrasjon

Styremedlemmer
Frank Hauge Sportslig Leder
Anja Tollefsen Marked og media
Trygve Andersen Politiattest
May Irene Ugletveit Anlegg
Helene Kaada Jentekontakt

Varamedlemmer
Molly Hauge
Maiken Helgeland

Revisorer
Arnstein Antonsen
Petter Bjørheim

Valgkomité
Leder Chriss Forgaard Hamre
Medlem Einar Hebnes
Medlem Sten Ådne Katla Gjerde

Varamedlem Anne-Gro Kalvenes

Sportslig Utvalg
Leder: Frank Hauge
Medlemmer: Oddvar Brokka, Petter Hamre, Einar Hebnes og Bredo Kleppe.
Stemt frem av årsmøte

Styre 2020
Leder Kåre Magnus Herikstad
Nestleder Eirik Haglund NY

Styremedlemmer
May Irene Ugletveit Eiendom
Josie Kuhnert Ungdomskontakt NY
Molly Hauge Økonomi NY
Harald Øksnevad NY
Mukadam Olatan Ajetunmobi NY

Varamedlemmer
Svein Øksnevad NY
Silje Nyland NY

Kontrollkomité
Petter Bjørheim
Håvard Nybø NY

Varamedlem Kristen Kildal

Valgkomité
Leder Einar Hebnes
Medlem Sverre Isak Bjørn NY
Medlem Stian Lima NY

Varamedlem Anne-Gro Kalvenes

Sportslig Utvalg
Ikke oppgitt


Fikk blomster

Møtet ble avsluttet med heder til de avtroppende styremedlemmene som fikk blomster. Det var Frank Hauge og Anja Tollefsen. Helene Kaada var ikke tilstede og Kåre Magnus Herikstad ga derfor den siste buketten til "Mr Vaulen" Oddvar Brokka.