MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST


Årsmøte 2020
(18.03.21) Årsmøtet i Vaulen IL avholdes i kveld 18. mars klokken 19:30 i auditoriet på Hetland VGS.
Grunnet smittevernsituasjonen avholdes møtet både fysisk og digitalt. Maks antall personer er satt til 50 forhåndspåmeldte.
Flere detaljer om påmelding eller link til teamsmøtet finner man på klubbens offisielle nettsider her! Her finner man også sakspapirene til møtet.

Saksliste Årsmøte 2020
1. Godkjenne de stemmeberettigete
2. Godkjenne innkallingen
3. Godkjenne sakslisten
4. Velge dirigent
5. Velge referent
6. Velge to medlemmer til å signere protokollen
7. Behandle Årsberetning
8. Behandle Årsregnskap
9. Behandle Vaulen IL's Handlingsplan 2021‐2025
10. Behandle Sportsplan
11. Behandle Organisasjonsplan
12. Behandle innkomne forslag
13. Behandle Budsjett 2021Medlemskontigent og Treningsavgift
14. ValgForhenværende styre:

Verv Styret 2020
Leder Kåre Magnus Herikstad (går av)
Nestleder Eirik Haglund (1 år igjen) Sportslig leder
Styremedlem May Irene Ugletveit (går av) Bygg & Anlegg
Styremedlem Harald Øksnevad (1 år igjen) Samfunn & verdiarbeid
Styremedlem Josie Kuhnert (går av) Jentekontakt
Styremedlem Molly Hauge (1 år igjen) Økonomi
Styremedlem Mukadam Ajetunmobi (1 år igjen) Kvalitetsklubb

1. Vara
Svein Øksnevad (1 år igjen)
2. Vara
Silje Nyland
Kontrollkomite Petter Bjørheim og Håvard Nybø. Kristen Kildal (vara)
Valgkomite Leder Einar Hebnes, Sverre-Isak Bjørn, Stian Lima
Varamedlem: Anne-Gro Kalvenes

Innstilling fra valgkomiteen:
Verv Styret 2021
Leder Ørjan Fiskaa (ny 2 år)
Nestleder Eirik Haglund
Styremedlem Vegard Jakobsen (ny 2 år)
Styremedlem Harald Øksnevad
Styremedlem Loyd Evensen (ny 2 år)
Styremedlem Molly Hauge
Styremedlem Mukadam Ajetunmobi
1. Vara
Svein Øksnevad
2. Vara
Silje Nyland
Kontr.kom Petter Bjørheim og Håvard Nybø
Valgkomite Leder Stian Lima, Einar Hebnes og Kåre Magnus Herikstad. Vara Anne-Gro Kalvenes

Sportslig Utvalg 2020:
Leder: Eirik Haglund
Senior: Jean André Gjelsten
Ungdom: Tommy Christensen
Barn: Julie Lie
Dommeransvarlig: Josie Kuhnert
Trenerkoordinator: Udekket
Spillerutvikler: Aleksander Idland


Medlemsutvikling: 2019 2020 Utvikling i %
Alder:
0-5 år
6-12 år
13-19 år
20-25 år
26+ år
Sum
Støttemedlemmer
Trenere + oppmenn
Totalt medlemmer
Betalende medl.
K M Tot
1 1 2
103 163 266
28 114 142
1 20 21
1 39 40
134 237 471
- - 45
- - 88
- - 604
- - -

K M Tot
16 42 58
133 211 344
12 57 69
1 8 9
0 51 51
162 369 531
- - 66
- - 89
- - 686
- - 462
K M Totalt
+1500% +4100%
+2800%
+29% +29% +29%
-57% -50% -51%
0 -60% -57%
-100% +31% +28%
+21% +56% +13%
- - +47%
- - +1%
- - +14%
- - -
Forklaring: K=Kvinner, M=Menn.