MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST


Årsmøtet 2020
(18.03.21) Årsmøtet vedtok sakslisten og valgkomiteens forslag ble klappet igjennom.
Det betyr at Ørjan Fiskaa er ny leder i klubben.
Kåre Magnus Herikstad takket av etter to år. May Irene Ugletveit går også ut, mens Josie Kuhnert allerede har flyttet til Tyskland. Nye styremedlemmer ved siden av Fiskaa er Loyd Evensen og Vegard Jakobsen.

Her er vårt uoffisielle sammendrag av møtet.

Saksliste Årsmøte 2020
1. Godkjenne de stemmeberettigete
Fysisk oppmøte var 18 medlemmer, samt 14 digitalt. Totalt 32 deltagere. (Siden kom det til 4 til digitalt)

2. Godkjenne innkallingen
Vedtatt

3. Godkjenne sakslisten
Vedtatt

4. Velge dirigent
Kåre Magnus Herikstad

5. Velge referent
Molly Hauge

6. Velge to medlemmer til å signere protokollen
Harald Øksnevad, Kevin Keough

7. Behandle Årsberetning
Vedtatt

8. Behandle Årsregnskap
Vedtatt

9. Behandle Vaulen IL's Handlingsplan 2021‐2025
Vedtatt

10. Behandle Sportsplan
Vedtatt

11. Behandle Organisasjonsplan
Kun orientering, videreføring fra i fjor. Men en del ubesatte poster man ønsker dekket.

12. Behandle innkomne forslag
1. Utmerkelser og æresmedlemmer v. Harald Øksnevad - vedtatt
2. Søskenrabatt v. Robert Green - styret med eget forslag som ble vedtatt.
3. Presentasjon gis før valg. Dette ble gitt på forhånd, forslag strøket.
4. 70% av overskudd fra 2020 (948 070) låses til fremtidig bruk på bygg og anlegg - vedtatt.
13. Behandle Budsjett 2021Medlemskontigent og Treningsavgift
Vedtatt, men nytt styre skal se på medlemskontigenter. Forslag fra sal om å dele opp aldersgruppen 6-12 år i prisklasser. Vil evt. komme fra 2022.

14. Valg
Valgkomiteens forslag ble klappet igjennom.

Nytt styre:

Verv Styret 2021
Leder Ørjan Fiskaa (ny 2 år)
Nestleder Eirik Haglund
Styremedlem Vegard Jakobsen (ny 2 år)
Styremedlem Harald Øksnevad
Styremedlem Loyd Evensen (ny 2 år)
Styremedlem Molly Hauge
Styremedlem Mukadam Ajetunmobi
1. Vara
Svein Øksnevad
2. Vara
Silje Nyland
Kontr.kom Petter Bjørheim og Håvard Nybø
Valgkomite Leder Stian Lima, Einar Hebnes og Kåre Magnus Herikstad. Vara Anne-Gro Kalvenes

Klubbens nye formann Ørjan Fiskaa hadde et brennende innlegg. "Viktig at medlemmer er med å drar lasset, ikke bare styret. Man har et stort fjell foran oss. Fokus på FFO. Vil ha ny bane klar til 2025."

Avslutning og oppsummering ved Kåre Magnus Herikstad som takket av som leder. Fikk blomster sammen med avtroppende styremedlem May Irene Ugletveit.
Også blomster til Oddvar Brokka som har sagt opp sin stilling, men som trolig vil jobbe frem til mai.

Møtet hevet 21:28.

PS: Det offisielle møtereferatet vil komme på vaulen-il.no.